Met de Gleason-score en de stadium-indeling schat de arts de vooruitzichten in. En bepaalt hij welke behandeling(en) hij u kan adviseren. U kunt ook een combinatie van behandelingen krijgen. Soms kunt u deelnemen aan experimentele behandelingen. U krijgt dan bijvoorbeeld een nieuwe behandeling of een combinatie van behandelingen waar artsen nog onderzoek naar doen. Zo toetsen artsen of een nieuwe behandeling beter is dan de standaardbehandeling.

Behandelplan

Uw arts maakt met een aantal andere specialisten een behandelplan. Zij doen dit op basis van de volgende gegevens:

 • het stadium van de ziekte
 • kenmerken van de tumor, bijvoorbeeld hoe kwaadaardig deze is
 • de plaats van de tumor
 • uw lichamelijke conditie

Uw arts bespreekt uw ziektegeschiedenis met een team van gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen. Dit heet een multidisciplinair overleg.

Doel van de behandeling

Een behandeling kan gericht zijn op genezing, maar ook op het remmen van de ziekte. De arts kijkt samen met u wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.

Genezende behandeling

Is genezing het doel, dan heet dit een curatieve behandeling. Ongeveer 70% van de mannen bij wie prostaatkanker wordt vastgesteld, komt in aanmerking voor een behandeling die in opzet genezend is. Dit kan alleen als de ziekte alleen in de prostaat zit. En er dus geen uitzaaiingen zijn gevonden. U kunt de volgende behandelingen krijgen:

 • actief volgen
 • operatie van de prostaat
 • uitwendige bestraling
 • inwendige bestraling

Legt de arts u de keuze van verschillende behandelingen voor? Dan betekent dit dat de kans op genezing bij alle voorgestelde behandelingen ongeveer gelijk is. Hij zal de voor- en nadelen van de behandelingen met u doornemen. Er is geen goede of foute keuze. U kunt kiezen voor de behandeling waar u zich het prettigst bij voelt.

Aanvullende behandeling

Een aanvullende behandeling wordt een adjuvante behandeling genoemd. U krijgt deze na een eerdere behandeling die in opzet genezend is. Hormonale therapie tijdens en na uitwendige bestraling is een aanvullende behandeling bij prostaatkanker. Het doel is om mogelijke uitzaaiingen die niet te zien zijn, te bestrijden. En daarmee de kans op ziektevrije, langdurige overleving te vergroten.

Palliatieve behandeling

Is genezing niet (meer) mogelijk? Dan blijft u onder controle bij uw specialist of hij verwijst u naar uw huisarts. Voor sommige klachten kunt u een palliatieve behandeling krijgen. Zo’n behandeling is gericht op het remmen van de ziekte en/of vermindering of het voorkomen van klachten. Een palliatieve behandeling bestrijdt vaak pijn. U kunt de volgende behandelingen krijgen:

 • hormonale therapie
 • chemotherapie: dit krijgt u alleen als palliatieve behandeling als hormonale therapie niet meer werkt
 • ondersteunende behandelingen:
  • behandeling bij pijn in de botten
  • behandeling bij dreigende botbreuken
  • TURP bij plasklachten
  • prednison bij slechte eetlust en vermoeidheid

Hulp bij het maken van keuzes

Bij prostaatkanker moet u vaak keuzes maken. Bijvoorbeeld: opereren of bestralen? Of een keuze tussen verschillende soorten hormonale therapie en wanneer u daarmee wilt starten. Aan elk besluit zitten voor- en nadelen. U kunt uw vragen en overwegingen natuurlijk bespreken met uw arts. Ook kunt u in steeds meer ziekenhuizen met uw vragen terecht bij oncologieverpleegkundigen of verpleegkundig specialisten. Misschien vindt u het moeilijk om over onderwerpen als castratie, erectiestoornissen, uw plas niet kunnen ophouden en seksualiteit te spreken. Toch raden wij u aan om dat wel te doen, omdat deze gevolgen invloed kunnen hebben op uw kwaliteit van leven.

Afzien van behandeling

Tijdens uw ziekte kunt u of uw arts het idee hebben dat de behandeling of de gevolgen daarvan niet meer opwegen tegen de te verwachten resultaten. Het doel van uw behandeling kan hierbij een rol spelen. Het kan verschil maken of de behandeling bedoeld is om de ziekte te genezen of om de ziekte te remmen en klachten te verminderen.

Twijfelt u aan de zin van (verdere) behandeling? Bespreek dit dan met uw specialist of huisarts. Iedereen heeft het recht om af te zien van (verdere) behandeling. Uw arts blijft u de medische zorg en begeleiding geven die nodig zijn om de vervelende gevolgen van uw ziekte zo veel mogelijk te bestrijden.