Hulp & zorg

Prinses Wilhelmina Fonds

Prinses Wilhelmina Fonds Curacao

Praktisch

Bij PWF krijgt U warmte, betrokkenheid en rust. U kunt binnen lopen waar U naast medepatiënten ook maatschappelijk werkers kunt ontmoeten. PWF biedt formeel en informeel contact en activiteiten zoals zangkoor, sociale hulp, creatieve workshop, transport, Afdeling Therapie en Recreatie, prothesebank, e.a.
Lees meer

hulpzorg-2

Psychosociaal

Dat je boos bent, heftige emoties ervaart, verdrietig en wanhopig bent zijn normale reacties wanneer je kanker hebt. Veel mensen doorlopen deze moeilijke periode op eigen kracht, maar het is ook mogelijk hulp te zoeken.
Lees meer

hulpzorg-3

Financieel

PWF kan in eerste instantie patiënten NIET financieel bijstaan, maar PWF kan de patiënt wel naar gelang de behoefte hulp op dit gebied bieden. Er zijn gevallen waarbij bijkomende kosten niet door een verzekering vergoedt worden, daar kan PWF mee helpen.
Lees meer

hulpzorg-4

Wat als je kanker hebt?

U krijgt te horen dat u kanker heeft en dit brengt veel emoties teweeg. Wellicht voelde u zich gezond en komt het nieuws zeer onverwachts. Dit brengt veel gevoelens en emoties naar boven. Hoe gaat u uw omgeving vertellen? Hoe zit het met de seksualiteit?
Lees meer

hulpzorg-5

Inspirational Stories

Vindt inspiratie, hoop, en ondersteuning, in de verhalen van mensen die door kanker zijn geraakt.
Lees meer