Financieel

Prinses Wilhelmina Fonds

PWF kan in eerste instantie patiënten NIET financieel bijstaan, maar PWF kan de patiënt wel naar gelang de behoefte hulp op dit gebied bieden. Er zijn gevallen waarbij bijkomende kosten niet door een verzekering vergoed worden, daar kan PWF mee helpen.

PWF heeft voor kinderen een kinderkankerfonds opgericht om kinderen en families van de nodige hulp en steun te voorzien. Het komt steeds vaker voor dat ouders niet altijd in staat zijn alle bijkomende kosten die niet door de verzekering vergoed worden, te bekostigen. Ook is het meestal zo dat als ze terug zijn in hun normale omgeving, zij de veranderingen die ze dan ervaren, niet in hun eentje kunnen verwerken.

Het Kinderkankerfonds wordt gedragen door PWF, Ronald Mc Donalds House Foundation en Stichting Chance for Life. Deze twee stichtingen steunen samen met PWF het Kinderkankerfonds op allerlei gebieden. Dit houdt in dat zowel op het gebied van fondsenwervingen, activiteiten als aan hulpverlening deze drie stichtingen samen zullen werken.