Blaaskanker

Prinses Wilhelmina Fonds

De diagnose kanker roept bij de meeste mensen vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te
horen: over de ziekte, de mogelijke onderzoeken en de behandeling die uw arts adviseert.
Het is niet altijd makkelijk die informatie te begrijpen. Deze brochure is bedoeld als ondersteuning daarbij.