Borstkanker

Prinses Wilhelmina Fonds

Borstkanker is de meest voorko­men­de soort kanker bij vrouwen. Een vrouw heeft een kans van een op acht om ooit in haar hele leven borstkanker te krijgen. Vóór het dertigste jaar is borstkanker een zeldzame
ziekte. Na die leeftijd neemt het aantal vrouwen dat borstkanker krijgt toe. Circa 75% van de vrouwen bij
wie borstkanker wordt ontdekt is 50 jaar of ouder.

Borstkanker komt ook bij mannen voor, maar is bij hen zeer zeldzaam.