Non Hodgkin lymfonenkanker

Prinses Wilhelmina Fonds

De diagnose kanker, of de mogelijkheid dat daar sprake van is, roept bij de meeste mensen onmiddel­lijk vragen en emoties op. In korte tijd krijgt u veel te horen: over de ziekte, de onderzoeken die mogelijk
volgen en de behandeling die uw arts u adviseert.
Het is niet altijd makkelijk die informatie te begrijpen, te onthouden en te verwerken. Deze brochure is bedoeld als ondersteuning.