Kankerbestrijding op Curaçao

Prinses Wilhelmina Fonds

Toen Koningin Wilhelmina haar 50ste ambtsjubileum vierde als Koningin van het Rijk der Nederlanden, werd op alle eilanden (later de Nederlandse Antillen) gecollecteerd voor een geschenk voor koningin Wilhelmina. Er werd een bedrag opgehaald van 6.371,60 gulden en Koningin Wilhelmina gaf toen toestemming om dat bedrag te gebruiken voor de oprichting van een stichting die haar naam zou dragen en die ten doel zou hebben de medische behandeling te betalen van minder draagkrachtige kankerpatiënten. Omdat de Koningin na haar aftreden de titel prinses kreeg, werd de stichting op Curaçao het Prinses Wilhelminafonds genoemd. Op 16 november 1949 werd de stichting opgericht.

De krab staat overal ter wereld als symbool voor kanker. Daarom heeft ook het Prinses Wilhelmina Fonds de krab in haar logo geplaatst als symbool voor kankerbestrijding.

De stichting stelt zich ten doel, de bestrijding van kanker in de ruimste zin van het woord. Deze geeft steun en begeleiding aan ingeschreven kankerpatiënten en eventueel de naaste familieleden.

De bevordering van genezing van kanker is ook één van de doelstellingen van de stichting, alsook het stimuleren en uitvoeren van programma’s die ten doel hebben de bevolking op regelmatige basis voorlichting te geven over allerlei soorten kanker.

Tenslotte wil het PWF nevenorganisaties en stichtingen die bijdragen tot de realisering van haar doelstellingen stimuleren en bijstaan.

PWF heeft dankzij de Maduro & Curiëls Bank een historisch pand ter beschikking gekregen sinds 1985. Dit pand is gevestigd te Scharlooweg 52.