Fundraising

Prinses Wilhelmina Fonds

Prinses Wilhelmina Fonds krijgt geen subsidie van de overheid of andere instanties. Het is daarom van belang dat het PWF fondsen werft om de doelstellingen van de stichting te kunnen nastreven.

September: Collectemaand wordt jaarlijks collecte gehouden door PWF en in de maand januari houdt de Ride for the Roses hun evenement ten behoove van het PWF.

Daarnaast krijgt PWF donaties in de vorm van schenkingen, legaten, erfstellingen, opbrengsten van sociale activiteiten, en tevens standing orders bij de verschillende banken, kerken, supermarkten, botica‘s ect.

De leuze voor de collectemaand verandert elk jaar.