De organisatie

Prinses Wilhelmina Fonds

Prinses Wilhelmina Fonds heeft een Raad van Bestuur bestaande uit tenmiste 7 en ten hoogste 11 personen. Het bestuur heeft een dagelijks bestuur dat in plaats van de RvB beslissingen neemt. Het dagelijks bestuur van de Prinses Wilhelmina Fonds bestaat uit de voorzitter, secretaris, 2 de secretaris, penningmeester, en 2 de penningmeester, die wekelijks bijeenkomen.
Daarnaast maakt de stichting gebruik van Bijzondere Adviseurs zoals de medische adviseurs, adviseur Algemeen PWF Zaken, adviseur Financiele Zaken, adviseur op het gebied van social werk en adviseur HRM. Alle bestuurleden en ook de adviseurs werken op vrijwillige basis.

Het PWF-team bestaat uit een office manager, een coordinator voor de psychosociale afdelind en een aantal maatschappelijk werkers, vervoerders, een bode, en personen die helpen aan onderhoud en huishoudelijke werkzaamheden.
PWF maakt deel uit van de (Anti rookcommissie reeds achterhaald: Landsverordening Anti Roken in bepaalde gelegenheden reeds in 2016 tot stand gekomen).