Het bestuur

Prinses Wilhelmina Fonds

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur van de stichting. Het bestuur van het PWF heeft altijd uit vrouwelijke leden bestaan. De statuten van de stichting schreven dat voor. De stichting kende wel mannelijke adviseurs.

Alle bestuursleden van het PWF hebben altijd het werk geheel vrijwillig gedaan en hebben veel van hun vrije tijd gestoken in de stichting. Onderstussen is er een wijziging in het beleid gekomen en heft pwf nu ook mannelijke bestuurders.

Beschermvrouw Gouverneur mw. L. George-Wout
Erevoorzitter dhr. H. George
Voorzitter mw. F. Geller
Vice-voorzitter mw. A. Termars
Secretaris dhr. R. Mari
Penningmeester dhr. N. van Gestel
2e Penningmeester mw. G. Goede-Martina